Nytt gassfunn i SiljanringenSvenske AB Igrene har påvist gass i prekambriske, krystallinske bergarter. Nå venter en langtidstest for å undersøke om det er kommersielle volumer. Foto: AB Igrene

Nytt gassfunn i Siljanringen

Det svenske selskapet AB Igrene har gjort et nytt gassfunn i granitter i Siljanringen. Nå venter en lengre testperiode.

Bildene er entydige. Det strømmer gass opp fra undergrunnen. Og alt tyder på at den kommer fra et reservoar bestående av grunnfjellsbergarter bare noen hundre meter under overflaten.
– Det var dette vi hadde håpet, men kanskje ikke våget å tro på, forteller Mats Budh, CEO i AB Igrene med adresse Mora i Dalarne.
Tidlig i august hadde borekronen nådd 257 meter, og mellom 176 og 182 meter oppstod en kraftig, men kontrollert utstrømning av gass. Målinger viser at gassen består av 95 prosent metan. Det var ikke så rart at sjefen var oppglødd.
– Vi mener at vi har påtruffet et reservoar med fri gass, konkluderer Budh.

Ingen motstand

Vi er vant med at leting etter olje og gass møtes med stor motstand, og både i Sverige og Danmark har miljøvernere protestert mot leting etter skifergass.
– Her i Mora er det ingen som protesterer, hevder Mats Budh, hvilket betyr at all innsats kan konsentreres om operasjonene og å finansiere disse.
Så langt har selskapet hatt 12 emisjoner som har bidratt med 41 millioner svenske kroner i kassen. Det er svenske investorer som dominerer. Nå er det planlagt en ny som skal øke kapitalen med 2,5 millioner Euro, eller ca. 22 millioner kroner.

Langtidstest

Men først skal det kjøres en langtids produksjonstest. Gassfunnet knapt 200 meter under bakken skal testes gjennom en tre uker lang periode. Den vil kunne gi svært interessante svar om «Dala djupgass» har noen fremtid. Deretter skal hullet fordypes, og hvis det blir funnet enda mer gass ned mot 500 meter vil det bli foretatt nok en produksjonstest over flere uker.
Er Sverige i ferd med å bli en gassnasjon?

X