Nytt GEO er ute I denne utgaven av GEO viser Equinor hvordan det er mulig å se hele avsetningssystemer i tre dimensjoner – «from source to sink» – og dermed oppnå betydelig bedre geologiske forståelse av bassengutviklingen og petroleumssystemene. I tillegg viser geologene oss hvordan usikkerheten i oljeletingen reduseres.

Nytt GEO er ute

GEO nr 4 er sendt abonnentene. Sørg for å få med deg historien om de spektakulære fossilfunnene i Finnmark.

GEO 04 ble sendt ut i forrige uke. Abonnenter, samt medlemmer av Norsk Geologisk Forening, Norsk Bergforening og Norsk Bergmekanikkgruppe skal ha fått magasinet – enten i postkassen eller med avisbudet på døra.

«Ei internasjonal forskergruppe har gjennom seks sesonger arbeidet på Digermulhalvøya i Vestertana, Finnmark, og gjort oppsiktsvekkende fossilfunn som bidrar til forståelsen av både dyrenes opprinnelse og evolusjon.

Abonnenter som ikke har fått nr. 4 (eller tidligere utgaver) bes sende en e-post til post@geo365.no, så vil manglende blader bli ettersendt.

 

X