Nytt, lite gassfunn

Nytt, lite gassfunn

Statoil påviste gass i øvre kritt sandsteiner, men de utvinnbare mengdene er små. Primær- og sekundærmål i jura var tørre.

Statoil har gjort et lite gassfunn med brønnen 65073-12 på Mim-prospektet rett øst for Alvefeltet.
Funnet ligger på oppsiden av Dønnaterrassen og innenfor Revfallet forkastningskompleks. Gass- og oljefeltet Norne ligger i nordøst, mens gassfeltet Skarv ligger i sørvest på samme strukturelement.
Overraskende reservoar: Brønn 6507/3-12 påtraff en total gasskolonne på om lag 7 meter i et sandsteinslag med gode reservoaregenskaper av sen kritt alder.
I primære og sekundære letemål traff brønnen på en om lag 30 meter vannfylt sandstein i Garn- og Notformasjonen, og om lag 65 meter vannfylt sandstein i Ile- og Tofteformasjonene, alle med gode til moderate reservoaregenskaper.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom én og fem milliarder m3 utvinnbar gass (opp mot 30 millioner fat o.e.).
Primærmålet for avgrensningsbrønnen 6507/3-12 A var å avgrense gassfunnet av kritt alder (Lysingformasjonen). Den ble imidlertid stoppet på grunn av tekniske problemer over en forventet gassfylt sandstein, og ytterligere forsøk på å bore avgrensningsbrønnen ble ikke gjennomført.

Newer Post
Older Post
X