Nytt – og ganske forskjelligTidligere olje- og energiminister (2011-2013) Ola Borten Moe kan se for seg at oljeprisen stiger til nye høyder som funksjon av lavere produksjon. Foto: Halfdan Carstens

Nytt – og ganske forskjellig

Annerledesselskapet. Det er det som er ambisjonen for det nye oljeselskapet OKEA.

Det største forskjellen mellom det nye oljeselskapet OKEA og «alle de andre» er at tradisjonell letevirksomhet ikke står på agendaen. Og det på tross av de favorable reglene for fradrag av utgifter vi har her i landet.
– Vi har ambisjon om å bli et fullverdig produksjonsselskap, og mener det er rom for å skape verdier ved å tenke nytt innen produksjon, sier Ola Borten Moe til Midt-Norsk Olje&Gass.
Moe refererer til at det er 90 funn på norsk sokkel som mangler planer for utbygging, og at det kan være lurt å se på noen av dem med nye øyne.
Moe har slått seg sammen med tre kollegaer fra Det norske, blant annet Erik Haugane som var toppsjef i selskapet inntil i fjor, og satser utradisjonelt i en konservativ bransje som, ifølge ham, har blitt stadig mindre effektiv.
– Den lave oljeprisen gjør at mange oljeselskaper nå går gjennom porteføljen og skiller mellom de feltene de må ha og de som er kjekt å ha. Terskelen er nok lav for å realisere verdier om dagen, så jeg tror det kommer til å komme flere interessante prospekter opp for salg, sier Moe til avisa.
OKEA vil satse på en liten og fleksibel organisasjon der det skal være lov å tenke utradisjonelt. Nye forretningsmodeller er ett av stikkordene. Kostnadsfokus et annet. Moe ser for seg at et samarbeid med leverandørindustrien der oppsiden kan deles, noe som er et godt incitament for å holde kostnader nede.
Første steg er likevel å sikre finansene. Ryktene sier at det allerede er milliarder på plass.

X