OD bekrefter at Blink er tørrProspektet Blink ligger bare et par km nordøst for funnene Pil og Bue. VNG er operatør. Illustrasjon: NPD

OD bekrefter at Blink er tørr

Letebrønnen på Blink boret gjennom masse sand, men hadde kun spor av olje. Brønnen er derfor klassifisert som tørr.

Vi har tidligere meldt at VNG boret tørt på prospektet Blink. Det var paretneren Faroe Petroelum som sendte ut en pressemelding. Nå har Oljedirektoratet bekreftet at brønnen var tørr.
Brønn 6406/12-5 S er boret om lag fem kilometer sørøst for funnet 6406/12-3 S (Pil).
Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rogn- og Melkeformasjonen). Brønnen påtraff om lag 12 meter tykke sandsteiner i Rognformasjonen med moderat reservoarkvalitet.
I tillegg påtraff brønnen 31 meter tykke sandsteiner i intra Spekkformasjonen og 182 meter sandstein i Melkeformasjonen, begge med moderat reservoarkvalitet, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

X