Oil is found in the minds of men

Oil is found in the minds of men

Utsagnet gjelder fortsatt, men teknologi blir viktigere og viktigere for å finne de gode prospektene.

Noen funn på norsk sokkel har blitt gjort med basis i geologiske modeller. Disse modellene er ikke bygget i datamaskiner. De er i stedet utviklet i hodet på erfarne geologer med stor kunnskap og bred erfaring. Det er nok å nevne funnet av Luno (i dag kjent som Edvard Grieg-feltet) som ble gjort av Lundin i 2007, og «oppfølgeren» Johan Sverdrup som ble funnet i 2010. Andre funn blir gjort med basis i avansert teknologi. Oljefunnet Wisting i Barentshavet er uomtvistelig et eksempel på det. Uten EM-data hadde det nok tatt lang tid før noen oljeselskaper hadde hatt mot til å bore et prospekt hvor reservoaret bare ligger noen få hundre meter under havbunnen. Nå sies det at også boringen av prospektene Pil og Bue på midtnorsk sokkel ble drevet frem av ny teknologi.

Dette er litt av bakgrunnen for halvdagsseminarene den 21. oktober og 5. november, i hhv. Oslo og Stavanger, der temaet er «Technology Driven Exploration». Programmet finner du på hydrocarbonhabitats.no.

 

711x250 geo365_Banner HH

X