OKEA ble ikke godkjent

OKEA ble ikke godkjent

Det trondheimsbaserte selskapet ble ikke godkjent som operatør på YME. Men det jobbes hardt for at operatørskapet skal gå i orden.

Søknaden er lagt i bero i følge Olje – og energidepartementet.
I april ble OKEA prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel, men søknaden om å overta Repsol’s operatørskap på skandalefeltet Yme skal ha vært mangelfull.
I denne søknaden lå det nemlig også en implisitt søknad om å bli prekvalifisert som operatør på sokkelen. Verken Olje- og energidepartementet eller Oljedirektoratet mener de har fått gode nok svar på hvor godt rustet selskapet er til å være operatør på Yme.
Pressetalsmann i Oljedirektoratet, Bjørn Rasen, bekrefter overfor TU.no at søknaden ikke har gitt tilfredsstillende svar på hvordan selskapet skal lede en ny utbygging av Yme.
OKEA har anledning til å forbedre sin søknad.
Nå jobber de to selkapene sammen for å få på plass en justert Yme-avtale.
– Vi er kjent med at de to selskapene arbeider med en justert avtale. Derfor har departementet, etter ønske fra selskapene, lagt samtykkesøknaden i bero, sier pressetalskvinne i OED Ella Bye Mørland.
Avslaget på søknaden skal ha kommet pga manglende forsvarende fremdrift.
Les hele saken på tu.no

X