OKEA kjøper seg inn i VetteIllustrasjon: M Vest Energy

OKEA kjøper seg inn i Vette

Et nesten 50 år gammelt oljefunn i Egersundbassenget skal nå bygges ut og settes i produksjon.

Det var Phillips Petroleum som i 1972 boret 17/12-1 langt nord i Egersundbassenget. Men operatøren ble skuffet. For selv om det ble funnet olje i sandsteiner avsatt midt i juratiden (Bryneformasjonen), var volumene alt for små til at det ble betraktet som kommersielt.

På Oljedirektoratets faktasider ligger funnet i dag i kategorien «Utvinning lite sannsynlig», og myndighetene har ikke offentliggjort noe offisielt ressursestimat.

Lisens 972 – tre funn

Lisens 972 omfatter deler av fire blokker (9/1, 17/11, 17/12 og 18/1) og inneholder tre funn. I tillegg til 17/12-1 (Vette) ligger 17/12-2 (Brisling) (funnet i 1973) og 18/10-1 (Mackerel) (funnet i 1979) innenfor arealet. Heller ikke for disse to funnene opererer Oljedirektoratet med ressursestimater.

Illustrasjon: GLEX

Usikkert volumanslag

Med en antakelse om at funnet inneholder mellom 30 og 50 millioner fat olje, har trondheimsbaserte OKEA kjøpt Repsols 40 prosent andel i lisens 972. Det er noe mindre enn M Vest Energy (30 prosent andel) tidligere har antatt.

– Vi har tolket seismikk og analysert dataene grundig, og vi mener Vette kan inneholde 50-60 millioner fat utvinnbar olje i base case. I beste fall snakker vi om enda mer. I tillegg finnes det spennende leteprospekter i lisensen som kan øke reservegrunnlaget, har Susanne Sperrevik, direktør for forretningsutvikling og leting i M Vest Energy, tidligere sagt til GEO (GEO 05/2019).

Men, legger hun til, det er fortsatt usikkerheter med hensyn til de geologiske parameterne som ligger til grunn for et slikt ressursestimat. Skulle øvre estimat slå til, vil det imidlertid være en «company maker» for M Vest Energy, og en stor og fargerik fjær i hatten for den entusiastiske staben.

Vette ligger på en saltindusert høyde der saltbevegelsen skjedde i sen kritt, dvs. etter avsetningen av reservoaret.

Om reservoaret forteller Sperrevik at både petrofysiske evalueringer og trykkdata indikerer at det kan finnes en barriere som deler Bryneformasjonen i en nedre og en øvre reservoarenhet, der det er muligheter for en dypere kontakt i den øverste enheten, noe som vil påvirke volumene positivt.

– Reservoarmodellen vår for Vette omhandler fluviale kanaler som i nedre del har høy andel sand i forhold til skifer (N/G ca. 60 prosent), men oppløsningen i dataene er ikke god nok til at vi får sikre estimater over hele strukturen. I de øvre delene er derimot forholdet mellom sand og skifer mye lavere, og derfor er det mulig å analysere dette reservoaret med seismiske data. Usikkerheten består i at vi ikke vet hvor god kommunikasjonen er mellom kanalene, som igjen kan påvirke utvinningsgraden i prosjektet, uttalte Sperrevik til GEO.

Konverteringen fra tids- til dypdomene bidrar også til usikkerhetene.

– Årsaken er grunne, glasiale avsetninger av varierende tykkelse og sammensetning. Det betyr at det er nødvendig å gjøre en nøyaktig studie av hastighetene i lagene over reservoaret for å få kontroll på volumet av funnet, mener Sperrevik.

Nytt konsept

– Vi har sett at det er mange funn som er under 100 millioner fat som ikke blir bygget ut, men som vil være lønnsomme med en effektiv modell for utbygging og drift, sier adm.dir. Erik Haugane til Energi.24.no.

På OKEAs egne nettsider sier Haugane at Vette er den mest sannsynlige kandidaten for en lønnsom «stand alone-utbygging» på norsk sokkel, og han ser for seg å benytte samme infrastruktur på flere felt, herunder Grevling som OKEA også er operatør for.

– Gjennom denne transaksjonen fortsetter vi med å øke porteføljen vår der ambisjonen er å utvikle felt med mindre enn 100 millioner fat utvinnbar olje, sier Haugane.

Flere funn

Lisensen inneholder to andre funn, Brisling og Mackerel, og i tillegg har M Vest Energy identifisert Dragonstone. M Vest Energy har vurdert prospektet til å ha et potensial på opp mot 50-60 millioner fat utvinnbar olje, med et nedre anslag på 10 millioner fat.

Dragonstone ligger like sørøst for Mackerel, og gitt funn, kan de trolig bygges ut sammen. Lisensen har allerede samlet inn en site-survey over prospektet

I tillegg til Dragonstone har M Vest Energy identifisert flere spennende prospektmuligheter. Det er Bryneformasjonene som er hoved-target, men den yngre Sandnesformasjonen (også midt jura alder) kan også ha et potensial som reservoarbergart i enkelte områder.

Vette

Vette, i nordisk folketro et overnaturlig vesen eller ånd som holder til i menneskenes nærhet. Forestillingene er uklare og blandes sammen med underjordiske og tusser. Som til haugbonden og tussene ofret man mat og drikke til vettene (på de såkalte vettehauger). Bonden måtte holde seg til venns med vettene hvis han skulle ha noen fremgang med gårdsbruket.

Kilde: snl.no

X