Øker ressursanslaget for Brasse

Øker ressursanslaget for Brasse

Avgrensningen av Brasse-funnet øst for Oseberg-feltet i Nordsjøen har økt ressursestimatet til drøyt 90 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Faroe Petroleum har avsluttet boring av 2 avgrensningsbrønner på Brasse-funnet.

Både olje og gass

31/7-2S påtraff en 9 meter oljekolonne, og 31/7-2A påtraff en 18 meter oljekolonne og 4 meter gasskolonne i Sognefjordformasjonen. Reservoarkvaliteten var god/meget god, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er nå mellom 56 og 92 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Dette er opp mot 20 prosent mer enn det opprinnelige anslaget.
Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 740 vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i området (Oseberg- eller Brage-feltet).

Funnet 31/7-1 (Brasse) ble påvist i midtre jura reservoarbergarter (Sognefjordformasjonen) i 2016. Før boring av brønn 31/7-2S og 31/7-2 A var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 43 og 80 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
X