Olje for velstand ConocoPhillips er operatør for Ekofisk-feltet. Foto: ConocoPhillips

Olje for velstand

Toppsjefen i ConocoPhillips tror oljevirksomheten vil stå sterkt i de neste 20-30-40 årene.

Olje og gass er en viktig del av den økte velstanden som verdens befolkning i stadig større grad drar fordel av. Det er den klare beskjeden fra sjefen i ConocoPhillips som har vært på norsk sokkel siden 1966.

«Din levestandard i dag er en funksjon av disse produktene. Vis meg telefonen din. Vis meg dressen din. Petroleum inngår i alt. Husk at mer enn 50 prosent av produksjonen går til petrokjemisk industri som fremstiller disse produktene,» sier Ryan Lance, CEO i ConocoPhillips til Dagens Næringsliv.

Verden trenger ny olje

«Debatten i Europa og spesielt i Norge er annerledes enn i USA. Det er mye bransjen kan gjøre for å bli mer bærekraftig, som å stoppe metanlekkasjer, men verden trenger rimelig, bærekraftig og stabil energi. Sol og vind kan ikke erstatte oljeindustrien i løpet av de neste 20-30-40 årene,» sier han til avisen.

Han mener at verden trenger mye ny olje.

«Det naturlige produksjonsfallet i gamle felter forsterker behovet,» og over en milliard mennesker har ikke tilgang til rimelig energi. Etterspørselen vil derfor, ifølge Lance, ikke bli redusert  i nær fremtid.

Ikke interessert i CCS

I motsetning til Equinor-sjef Eldar Sætre føler ikke Lance behov for å utvide virksomheten ved å satse på fornybar energi som sol og vind. Selskapet jobber heller ikke med karbonfangst- og lagring.

I stedet peker han på på at USA faktisk har lykkes på et vesentlig punkt der europeerne har mislykkes, nemlig med å nå CO2-målene i klimaavtalen fra Kyoto i 2005. Årsaken, i hht. toppsjefen i ConocoPhillips, er at amerikanerne lot markedet gjøre jobben. Gass fortrengte kull.

Strong EM anomaly in the Barents Sea: A “pointer” for hydrocarbons

According to EMGS the Pointer/Setter well in the Hammerfest Basin will find hydrocarbons.

Read the full story in expronews.com

 

 

 

X