Lite oljefunn på BoomerangBoomerang-prospektet er stort, og foreløpig har det blitt påvist opp mot 30 millioner fat olje. VNG skal nå bore en brønn lengre nord, og det er gode muligheter for at funnet kan være mye større.

Lite oljefunn på Boomerang

VNG har funnet olje i øvre jura sandsteiner med gode reservoaegenskaper. Opp til 30 millioner fat kan være påvist.

Faroe Petroleum skriver i en pressemelding at det er gjort et oljefunn på prospektet Bommerang (6406/12-4) ved siden av Pil-funnet i Norskehavet.
«Brønn 6406/12-4 S ble boret omlag 33 kilometer sørvest for Njordfeltet i den sørlige delen av Norskehavet og omtrent 1,7 kilometer sørøst for funnbrønn 6406/12-3 S (Pil),» skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.
Primært letemål med brønn 6406/12-4 S var å påvise petroleum i øvre jura sandsteiner i et sørvestlig segment som grenser til funnet Pil.
«Brønnen påtraff en om lag 590 meter tykk enhet med øvre jura bergarter, hvorav 20 meter med sandstein (Rognformasjonen) med god reservoarkvalitet,» skriver Oljedirektoratet.
Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre jura bergarter (sandsteiner i intra Melkeformasjonen), samt dyp til hydrokarbonkontakter. Brønnen påtraff 368 meter med sandsteiner i Melkeformasjonen med varierende kvalitet og med spor av olje. Faroe skriver at det ble også påvist olje i 80 meter i Melkeformasjonen, men med dårligere reservoarkvalitet enn i de yngre sandsteinene.
Et sidesteg (6406/12-4 A ) fant 530 med jura sandsteiner (gross) med dårlig reservoarkvalitet og kun spor av hydrokarboner. Brønnen er derfor klassifisert som tørr. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (sandsteiner i intra Spekk- og intra Melkeformasjonen) i et sørlig segment som grenser til Pil.
Størrelsen på funnet i hovedprospektet anslås til mellom 13 og 31 millioner fat o.e.
Les historien om Pil: «A company maker«.

X