Olje- og gassfunn i nedre krittCara var et av de 3 største funnene på norsk sokkel i fjor. Kartografi: GeoPlayGround

Olje- og gassfunn i nedre kritt

36/7-4 Cara: Med brønn 36/7-4 har Engie E&P Norge funnet olje og gass i nedre kritt sandsteiner (Agatformasjonen).

Med god seismikk kan det kanskje påvises flere funn vest for de store olje- og gassfeltene på Hordaplattformen.
Brønnen påviste 60 meter med olje i sand av middels kvalitet og 50 meter med gass i meget god sand. Reservoarkvaliteten varierer fra meget god i den øvre delen til god i den nedre delen, ifølge Oljedirektoratet. Det er sannsynlig at Engie her har funnet olje og gass i en stratigrafisk felle.
Brønnen ble formasjonstestet og viste hovedsakelig svært gode produksjons- og strømningsegenskaper.

Linjen er fra CGGs 3D-survey NVG som dekker store deler av den nordlige Nordsjøen. © CGG

Linjen er fra CGGs 3D-survey NVG som dekker store deler av den nordlige Nordsjøen.
© CGG

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 27 og 69 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Hydrokarbonene kommer sannsynligvis fra Gjøa-feltet (fill/spill).
Brønnen er boret ca. 60 km sør for Agat-funnet som også har reservoar i nedre kritt. Agat har flere ganger blitt vurdert. Status per i dag er at det er lite sannsynlig at funnet blir bygget ut.
Idemitsu, Wellesley Petroleum og Tullow Oil er partnere i lisensen.

X