Oljeforbruket stiger raskt Jarand Rystad tror på høyere oljepris i et langt perspektiv, men han ser ikke bort fra et ytterligere fall før trenden snur. Foto: Halfdan Carstens

Oljeforbruket stiger raskt

Etterspørselen økte kraftig i fjor, og oljen har aldri vært mer konkurransedyktig enn nå . Vi har derfor ikke noe grønt skifte, i hht. Jarand Rystad.

Jarand Rystad sier at vi ikke har noe grønt skifte. I fjor økte oljeproduksjonen med 1,8 millioner fat per dag (tilsvarer omtrent Norges produksjon), og han tror nå at etterspørselsutviklingen i kombinasjon med store fall i investeringer vil føre til en økning i oljeprisen. Han anslår at prisen vil være 105 dollar per fat i 2020, i hht. et intervju med DN.
Han underbygger påstandene med statistikk.

  • De globale oljeinvsteringene falt 920 mrd dollar i 2014 til 720 i 2015, og de vil ventelig synke til 620 i år.
  • Mens det årlige forbruket av olje er 34 mrd fat, ble det satt i gang utbygninger for bare 8 mrd fat i fjor. Det ble heller ikke funnet mer enn 3 mrd fat.
  • Fordi de 400 største oljeserviceselskapene har kvittet seg med 250.000 ansatte vil det ta lang tid å øke produksonen når markedet snur.

Men på kort sikt ser han ikke bort fra at oljeprisen vil gå enda lengre ned. Årsaken er voumkrigen i MIdt-Østen der Saudi-Arabia er opptatt av at Iran ikke skal få inn oljepenger til sine militærbudsjetter.
– Egentlig borer man som gale i både arabiske land og Russland for å vinne markedsandeler, sier Jarand Rystad til DN.

X