Lite oljefunn i Norskehavet

Lite oljefunn i Norskehavet

Statoil har gjort et lite oljefunn i Norskehavet på prospektet Cape Vulture rett nord for Norne-feltet . I beste fall er det funnet 80 mill fat o.e.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i to reservoarnivå av kritt alder (Langeformasjonen).
Brønnen påtraff petroleum i to nivå i Langeformasjonen.
I det primære letemålet påtraff brønnen en total oljekolonne på om lag 5 meter med en overliggende gasskolonne på om lag 13 meter, hvorav henholdsvis 3 og 10 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper.
I det sekundære letemålet påtraff brønnen en om lag 8 meter oljekolonne, hvorav 5 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 20 og 80 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
Rettighetshaverne vil vurdere videre avgrensing av funnet med hensyn til en mulig utbygging over Norne FPSO.
Se pressemeldingen fra NPD.
Pressemelding fra Statoil.

Hydrocarbon Habitats: Injectites. February 16 in Oslo. February 17 in Stavanger.
PL 128
Statoil ASA: 63,95% og operatør
Petoro AS: 24,54%
ENI Norge AS: 11,5%
Cape Vulture er den 27. brønnen i lisensen, som ble tildelt i konsesjonsrunde 10-B i 1986.
X