Oljefunn nord for FrøyBrønn 25/2-18S Langfjellet i PL 442. Illustrasjon: NPD

Oljefunn nord for Frøy

Det norske har funnet opp mot 74 millioner fat oljeekvivalenter i prospektet Langfjellet i Nordsjøen.

Det norske oljeselskap ASA (“Det norske”), operatør for PL 442, melder at boring av letebrønn 25/2-18 S på Langfjellet-prospektet i Nordsjøen er i ferd med å ferdigstilles.
Brønnen påtraff en 109 meter brutto oljekolonne i Vestlandgruppen. Et teknisk sidestegble boret for å utføre datainnsamling og brønnen blir nå klargjort for et sidesteg og brønntest. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 24 og 74 millioner fat oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med tanke på en mulig utbygging sammen med andre funn i området. Som følge av det positive resultatet på Langfjellet har lisenshaverne identifisert ytterligere prospektivitet i lisensen.
Det norske er operatør og eier 90 prosent av PL 442. LOTOS Exploration and Production Norge AS eier de resterende 10 prosent.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Dag A Karlsen 4 år ago

  Fasinerende funn. Har ventet lenge på at noe skjer i regionen. Gratulere!
  På 90tallet hadde jeg i et PhD prosjekt med Abid Bhullar – nå i SuadiAramaco – en serie artikler på geokjemien i det som da ble kalt Rind (Lille Frøy) og selve Frøy (et dengang Elf-prosjekt).
  Jeg så tidlig i prosjektet at en av oljene i Frøy har et helt annet opphav enn «hoved-chargen» i Frøy og at geokjemien på oljen i Rind også avviker noe fra geokjemien på oljen i Frøy (følgelig ulikt «Petroleum System»).
  En modell ble presentert på trykkutviklingen mellom ulike strukturelle enheter (sub-compartments) i Rind som nok var relativt langt forut for sin tid (via fluid inklusjoner).
  Dette var også i en tid da dagens kjennskap til alle ulike oljefamilier i Vikinggraben (norsk og UK-side) var i en svært tidlig fase.
  Dette var også før vi hadde kartlagt dages fordelinger av oljer fra kritt-kildebergarter og de som kommer fra karbon/perm strata på norsk sokkel – opp mot «standard-øvre jura-sourcet olje».
  Det er helt klart at deler av norsk sokkel er dramatisk under-explorert – og fortsatt i en tidlig fase. Vi ser dette igjen og igjen – og vil se dette i tidene fremover. Det har vært for meget fokus på «ensidige» letemodeller.
  Uansett hva pressen sier om fossil energi vil denne måtte være mainstay i de neste 50år++ om verdens krav til energi skal kunne dekkes med en stadig voksende befolkning, og det er verd å få med seg at UK åpner en ny kullgruve, PM May «skrotet» klimadepartementet og at Trumph går for kull, olje og gass og vil avstå fra å undertegne klimaavtaler – når han velges.
  Norge ligger allerede (i Europa) på plass nr. to, etter Island i bruk av fornybar energi (av total energiforbruk – https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-energy-consumption-and-power-mix-charts) mens altså Tyskland selv – som ofte i pressen og til og med i GEO fremstilles som et foregangsland – ligger på plass nr.20!
  Norges nasjonale interesser samt internasjonale forpliktelser vdr ren energi og god bruk av fossil energi står ikke i motsetning til hverandre slik mange hevder.

 • X