Oljefunn nord for FrøyBrønn 25/2-18S Langfjellet i PL 442. Illustrasjon: NPD

Oljefunn nord for Frøy

Det norske har funnet opp mot 74 millioner fat oljeekvivalenter i prospektet Langfjellet i Nordsjøen.

Det norske oljeselskap ASA (“Det norske”), operatør for PL 442, melder at boring av letebrønn 25/2-18 S på Langfjellet-prospektet i Nordsjøen er i ferd med å ferdigstilles.
Brønnen påtraff en 109 meter brutto oljekolonne i Vestlandgruppen. Et teknisk sidestegble boret for å utføre datainnsamling og brønnen blir nå klargjort for et sidesteg og brønntest. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 24 og 74 millioner fat oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med tanke på en mulig utbygging sammen med andre funn i området. Som følge av det positive resultatet på Langfjellet har lisenshaverne identifisert ytterligere prospektivitet i lisensen.
Det norske er operatør og eier 90 prosent av PL 442. LOTOS Exploration and Production Norge AS eier de resterende 10 prosent.

X