Oljefunn ved Oseberg

Oljefunn ved Oseberg

Statoil har gjort et lite oljefunn i utvinningstillatelse 104 like ved Oseberg i Nordsjøen.

Størrelsen på funnet er på mellom en og to millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Hensikten med brønner var å påvise petroleum i Tabertformasjonen (reservoarbergarter av mellomjura alder).
3242 meter under havflaten påtraff brønnen en 34 meter tykk oljekolonne med moderat til god reservoarkvalitet.
Les hele saken på npd.no

X