Oljegigantene kutter ut leting Eni Norge/ News On Request AS

Oljegigantene kutter ut leting

Verdens største oljeselskaper tar opp mer olje enn de klarer å erstatte via leting. ENI sier selskapet ikke vil bruke penger på høyrisiko-prosjekter

De sju største børsnoterte oljeselskapene i vesten, inkludert Statoil, erstatter i gjennomsnitt bare 75 prosent av olje og naturgass som blir tatt opp, ifølge Wall Street Journals’ analyse. Dette er den største samlede nedgangen i reserver rapportert fra selskapene på minst et tiår, skriver avisen.
Luca Bertelli, administrerende letedirektør i ENI, velger å fokusere på å få ut mest mulig olje fra eksisterende felt istedenfor å satse på det han omtaler som «høyrisiko-prosjekter». Han mener det er mindre viktig å erstatte reservene som blir tatt opp i tider med lav oljepris.
Lave tall også hos Exxon
For Exxon var 2015 det første året på mer enn to tiår at selsapet ikke fullt ut erstattet produksjonen med nye reserver, ifølge selskapet. Selskapet rapporterer ved utgangen av 2015 at kun 67 prosent av produksjonen var erstattet.
Les hele saken på aftenbladet.no

X