Oljemuseet med korrekte verdier Foto: Halfdan Carstens

Oljemuseet med korrekte verdier

I et display på Norsk Oljemuseum i Stavanger ser vi at oljeformuen gjengis korrekt. Det har de ikke klart på Teknisk museum i Oslo.

Jeg har tidligere kritisert Teknisk museum for ikke å følge med i timen. Til tross for at vokterne burde vite bedre, var deres display over oljeformuens størrelse fullstendig gal under et besøk tidligere i år (GEO 05/2029: «Gått ut på dato»).

Heldigvis klarer Norsk Oljemuseum å fortelle de besøkende korrekt verdi gjennom kontinuerlig oppdatering.

De opplyser i stedet for å forvirre.

Det går også fram av displayet at oljeproduksjonen var 1 574 000 fat per dag da bildet ble datt den 11. desember. Vi formoder at det er oktobertall som lå inne, for dagen etter (12. desember) kunne vi i en pressemelding fra Oljedirektoratet lese at oljeproduksjonen fra norsk sokkel i november var 1 711 000 fat per dag.

Forklaringen er enkel: Johan Sverdrup ble satt i produksjon den 5. oktober (Nordsjø-giganten Johan Sverdrup i produksjon), og i november hadde produksjonen vokst seg så storat snittet for måneden gikk kraftig opp.

God helg.

HALFDAN CARSTENS

Newer Post
Older Post
X