Oljenæringen blir viktigere 46 prosent av befolkningen mener oljenæringen blir viktigere for norsk økonomi fremover. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Oljenæringen blir viktigere

46 prosent av den norske befolkning mener olje- og gassnæringen blir viktigere for norsk økonomi i fremtiden.

Med faste mellomrom tar bransjeforeningen Norsk olje og gass temperaturen på folks oppfatning av Norges viktigste næring.

Tidligere i april ba de Kantar spørre et utvalg av befolkningen om de tror olje- og gassnæringens betydning for norsk økonomi blir mer viktig, mindre viktig eller uendret i tiden som kommer.

I undersøkelsen svarte 46 prosent av de spurte at de tror næringens betydning blir mer viktig for den norske økonomien i tiden som kommer. 25 prosent tror betydningen for økonomien vil være uendret, og 20 prosent mente næringen blir mindre viktig.

– Oljeprisfall og koronakrisen har ført til mange permitteringer og stor usikkerhet langt utover en næring som sysselsetter over 200 000 mennesker over hele landet. Vi leser av målingen at folk over hele landet er klar over olje- og gassnæringens bidrag til fellesskapet, og at i krisetider er dette bidraget viktigere enn noen gang, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass Tommy Hansen.

Diagrammet under viser den geografiske fordelingen av de ulike svarene. 1 442 respondenter var med i undersøkelsen.

X