Ønsker områdeløsning for minifeltIllustrasjon: Oljedirektoratet

Ønsker områdeløsning for minifelt

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Total hadde frist til 23. mai i år for å levere inn en utbyggingsplan for Lille Frøy i Nordsjøen. De har nå fått godkjent utsettelse, skriver petro.no.
Utsettelsen er satt til 31.12 2018, og Total håper da å kunne hekte seg på Aker BPs områdeutbygging (utvinningstillatelse 442).
Det er funnene Frigg Gamma Delta og Langfjellet som Lille Frøy eventuelt kan bli en del av i en fremtidig utbygging, og denne muligheten vurderes nå av eierne, ifølge petro.no.
Lille Frøy ble funnet i 1976 og inneholder 4,2 millioner fat oljeekvivalenter.

X