Ønsker områdeløsning for minifeltIllustrasjon: Oljedirektoratet

Ønsker områdeløsning for minifelt

Total har fått innvilget utsettelse for utbyggingsplanen for Lille Frøy. Feltet kan bli en del av en fremtidig områdeutbygging sammen med Aker BP.

Total hadde frist til 23. mai i år for å levere inn en utbyggingsplan for Lille Frøy i Nordsjøen. De har nå fått godkjent utsettelse, skriver petro.no.
Utsettelsen er satt til 31.12 2018, og Total håper da å kunne hekte seg på Aker BPs områdeutbygging (utvinningstillatelse 442).
Det er funnene Frigg Gamma Delta og Langfjellet som Lille Frøy eventuelt kan bli en del av i en fremtidig utbygging, og denne muligheten vurderes nå av eierne, ifølge petro.no.
Lille Frøy ble funnet i 1976 og inneholder 4,2 millioner fat oljeekvivalenter.

X