Ønsker rask utbyggingIllustrasjon: Oljedirektoratet

Ønsker rask utbygging

Gassfunnet Snefrid Nord i Norskehavet skal bygges ut snarlig, melder Statoil.

– Vi jobber for å realisere en rask utbygging av Snefrid Nord. Planen er å ta en endelig investeringsbeslutning innen utgangen av året, sier informasjonssjef Eskil Eriksen i Statoil til petro.no.
Snefrid Nord er en satellitt til Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet, som ble funnet i 1997. Sammen med de nærliggende feltene Haklang og Snefrid Sør, inneholder Aasta Hansteen 47 milliarder standard kubikkmeter gass, tilsvarende 296 millioner fat oljeekvivalenter.
Ressursene i Snefrid Nord kommer i tillegg, og er beregnet til 31 – 57 millioner fat oljeekvivalenter, ifølge petro.no.
Snefrid Nord skal bygges ut som en tilknytning til Aasta Hansteen-plattformen, som ligger fem kilometer unna.

X