North Energy: Exit Nord-NorgeNorth Energy legger ned kontorer og samler all aktivitet i Oslo. I kjølvannet blir det flere oppsigelser. Foto: Halfdan Carstens

North Energy: Exit Nord-Norge

Styret i North Energy har vedtatt nye, omfattende kostnadskutt i selskapet. Bare Oslo-kontoret beholdes.

Det vedtatte spareprogrammet skal redusere selskapets årlige driftskostnader ned til omlag ti millioner kroner, etter skatt, med tilnærmet full effekt fra 2016.
– Styret i North Energy er nødt til å ta inn over seg de vedvarende vanskelige og til dels forverrede markedsforholdene vår bransje er utsatt for. Det er all grunn til å tro at vi må belage oss på et vanskelig marked i lang tid fremover, og med dette bakteppet ser vi oss nødt til å ta nye, ansvarlige grep, sier styreleder Anders Onarheim.
Fullt ut finansiert
Med et vesentlig lavere kostnadsnivå, begrensede fremtidige forpliktelser og en rapportert kontantposisjon på 260 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, er North Energy fullt finansiert inntil videre med nåværende aktivitetsnivå.
– Selskapets finansielle stilling gir oss verdifull fleksibilitet – både med hensyn på mulige fremtidige forpliktelser, men også med tanke på mulige strategiske veivalg, sier Onarheim.
Samlokalisering i Oslo
De nye kostnadstiltakene innebærer ytterligere nedbemanning og at all virksomhet i selskapet samlokaliseres i Oslo. Dette medfører at Tromsø- og Stavanger-kontorene legges ned. I Tromsø forsvinner 8 stykker. Nedbemanningen følger halveringen i antal ansatte etter nedleggeslen av Alta-kontoret tidligere i år.
– Vi kan ikke lenger forsvare dagens ordning med flere kontorer. Vi har derfor besluttet å samlokalisere virksomheten i Oslo, sier Onarheim.
– De vedtatte kostnadskuttene vil få konsekvenser for flere ansatte. Dette er selvsagt beklagelig, og North Energy vil bistå de berørte etter beste evne, sier konstituert administrerende direktør Knut Sæberg.
Vurderer sammenslåing
Parallelt med kostnadskuttene fortsetter North Energy prosessen med å vurdere ulike strategiske retninger for selskapet.
– Vårt mandat er å skape aksjonærverdier og i den anledning utforsker vi en rekke ulike strategiske retninger for selskapet, herunder mulige fusjoner og sammenslåinger. Vi tror det kan ligge betydelige synergier gjennom å etablere større, mer robuste selskaper, sier Onarheim.

X