Oppturen kommer fra 2018

Oppturen kommer fra 2018

Viktig å beholde nøkkelpersonell på tross av trange tider.

Jarand Rystad er oljeanalytiker og Managing Partner i Rystad Energy. Han var en av innlederne på DN Energikonferansen onsdag, og han ser oljeoppturen komme fra 2018.
Mister 250 milliarder dollar i investeringer i år
250 milliarder dollar som vanligvis ville blitt investert i oljebransjen blir ikke investert i år, og frem til 2020 estimerer analytikeren at det er tusen milliarder dollar som ikke investeres i olje, forklarer Rystad til enerWE.
– Det betyr at i løpet av 15 år, så forsvinner ca fire millioner fat olje om dagen.
Han tror at vi kommer til å merke en ressursknapphet fra 2017 og 2018. Konsekvensen av det høye volumet som flyter i markedet nå er den lave oljeprisen, men frem mot 2020 vil prisen presses, mener analytikeren.
Rystad påpeker at norsk oljeindustri er konkurransedyktig på det internasjonale markedet både av klimamessige hensyn – norsk sokkel slipper ut halvparten av det internasjonale klimagassnivået – men også med tanke på kostnadsnivå.
– Leverandørindustrien vil oppleve en brutal slankekur i et år fremover, og så tror jeg det vil snu ganske kraftig.
Han understreker viktigheten av å beholde nøkkelpersonell til neste opptur kommer, slik at de kan klare vekst.
Saken ble opprinnelig publisert på enerWe

X