Ørlite mer olje

Ørlite mer olje

DNO fant både olje og gass i jura sandsteiner på prospektet Canela rett vest for Heidrun i Norskehavet.

DNO har boret rospektet Canela nordvest for Heidrun og fant både gass og olje i jura sandsteiner. ConocoPhillips og Wellesley er partnere i lisens 888.

Brønn 6507/7-16 S traff på en total gasskolonne på 52 meter i Garn-, Not- og Ileformasjonene, hvorav 48 meter med sandsteiner av god til meget god reservoarkvalitet. Under gasskolonnen er en fire meter tykk oljekolonne i Ileformasjonen.

Dypere ned i Ile, Ror og Tiljeformasjonene ble det truffet på netto vannførende reservoarbergarter på om lag 75 meter, hovedsakelig med moderat til god reservoarkvalitet.

Oljedirektoratet skriver dette i en pressemelding.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er på mellom seks og tolm millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.).

De opprinnelig utvinnbare mengdene med olje og gass i Heidrun var til sammenligning 1,5 milliarder fat o.e, mens det gjenstår å produsere omtrent 400 millioner fat.

Heidrun: Heidrun produserer olje og gass fra undre og midtre jura sandstein i Åre-, Tilje- Ile- og Garnformasjonene. Reservoaret ligger på 2300 meter dyp og er svært forkastet. Ile- og Garnformasjonene har god reservoarkvalitet, mens Åre- og Tiljeformasjonene er mer komplekse. Kilde: norskpetroleum.no

 

X