På ny elefantjaktEquinor gjør nytt forsøk på å finne hydrokarboner tett opp til to skuffende brønner. Illustrasjon: Equinor

På ny elefantjakt

Equinor borer prospektet Intrepid Eagle langt nord i Barentshavet på jakt etter store volumer i trias reservoar-bergarter.

Intrepid Eagle prospektet ligger på Bjarmelandplattformen i Hoopområdet.

Som kartet under viser er brønnen lokaslisert omlag 60 km nord for Wisting funnet (7324/8-1) og Hanssen funnet (7324/7-2). De nærmeste brønnene er 7324/2-1 Apollo (9 km) og 7325/1-1 Atlantis (13 km). Apollo var tørr, mens Atlantis fant små mengder gass i Snaddformasjonen av trias alder.

Primært formål med letebrønn 7324/3-1 er å påvise hydrokarboner og undersøke reservoarpotensialet i  sandsteiner av trias og jura alder. Brønnen vil bore gjennom sandsteinssekvenser ved flere nivå, der primært mål er trias-sander innenfor Storfjorden undergruppe (Snadd formasjonen, Carn 02).

Sekundære mål er å undersøke reservoarpotensialet samt tilstedeværelse av hydrokarboner i sandsteiner innenfor Storfjorden undergruppe (formasjonene Stø og Fruholmen), og dypereliggende sandsteiner i Storfjorden undergruppe; Snaddformasjonen (Atlantis-kanalen).

Equinor har tidligere uttalt at prospektet har stort volumpotensial.

Brønnen skal bores til 1831 m totalt dyp (1346 m boring med 454 m vanndyp).

7325/1-1 (Atlantis) – ikke drivverdig

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av midt- og tidligtrias alder (Snadd- og Klappmyss formasjonene).

Brønn 7325/1-1 påtraff om lag ti meter sandstein med spor av hydrokarboner i Kobbeformasjonen. Reservoaregenskapene var dårlige. Det ble også påtruffet om lag 55 meter netto med reservoarbergart i Snaddformasjonen hvorav ti meter var gassfylt.

Dårlige reservoaregenskaper i Kobbe- og Snaddformasjonene forhindret etableringen av trykkgradienter. Det ble ikke påvist sandstein i Klappmyssformasjon, dog det ble påvist om lag ti meter brutto sandstein av dårlig kvalitet i nedre trias reservoarbergarter (Havertformasjonen). Foreløpige analyser indikerer at funnet ikke er kommersielt drivverdig.

Intrepid Eagle bores på et prospekt som ligger tett opptil det lille gassfunnet Atlantis. Kart: Equinor

Only two weeks to go! Register today

 

 

X