PGS går i dybden3D strukturkart av bunn kritt overlagt GeoStreamer data på Haltenterrassen i Norskehavet. Illustrasjon: PGS

PGS går i dybden

Seismikk samlet inn med GeoStreamer-teknologi er nå samlet i fire sømløse datasett for bruk i modne så vel som jomfruelige områder.

For veldig mange år siden lanserte PGS et konsept hvor alle frigitte og eksisterende PGS-data ble samlet og presentert som ett eneste stort volum ved hjelp av enkle prosesseringssteg. Produktet ga på den måten oljeselskapene mulighet til å få en bedre geologisk oversikt over store arealer på norsk sokkel til en billig penge.
Senere fulgte andre seismikkselskaper opp med lignende produkter basert på egne multiklient-programmer, gjerne i kombinasjon med frigitte data, samt at flere selskaper opp gjennom årene har tilbudt 3D-kuber med utgangspunkt i et mangfold av mer enn ti år gamle frigitte 3D-surveyer.
I multiklient-markedet er det imidlertid ingen som kan hvile på gamle laurbær. Konkurransen er knallhard. Det er nødvendig å tilby markedet stadig bedre produkter.
– I fjor lanserte vi produktet GeoStreamer PURE med fokus på standardisering og oppgradering, forteller Per Helge Semb i PGS.
– Avbildning av undergrunnen med seismiske data har utviklet seg i rakettfart de siste ti årene. Mye takket være økt tilgang på tallknusing kan vi nå kjøre prosesser vi for et tiår siden bare kunne drømme om.
Det betyr at utviklingen innen seismisk avbildning ikke bare har gått fra avbildning i tid til dyp, men også til å ta i bruk mer avanserte prosesser innen dybdeavbildning.
GeoStreamer PURE dreier seg kun om nye GeoStreamer-data satt sammen til et enhetlig datasett. Semb ønsker således å distansere seg fra det gamle produktet gjennom å tilby betydelige bedre datakvalitet som han fremholder har et mye bredere bruksområde.
– Dette er et premium produkt, skryter han.
Så langt er totalt 75 000 km2 for salg på norsk sokkel, sømløst i hvert område, og etter hvert kommer mer.
Det spesielle er at dataene er avbildet med det siste innen avbildningsteknologi og blir levert i dyp.
– Vi kjenner geologien og hastighetene i disse områdene så godt at vi kan levere i dyp, noe vi ser kundene setter stor pris på, forklarer Semb.
– Resultatet av den jobben vi har gjort er derfor mye mer enn en «merge», og kvaliteten er garantert gjennom at datasettene utelukkende består av dual-sensor GeoStreamer-data, og at vi har brukt den beste prosessering og avbildnings-teknologien som er tilgjengelig, påpeker han.
Semb mener at dette er data som geologene med fordel kan benytte til leting både i modne og jomfruelige områder, samt definere prospekter og deretter bestemme borelokaliteter utifra samme datasett.
– På grunn av egenskapene i GeoStreamer-data vil det også være mulig å forstå bergarts- og væskeegenskaper i mye større grad, og dermed gjøre det lettere å de-riske et prospekt.
– Derfor er dette er data som det kan bores på, konkluderer Per Helge Semb.

X