Produksjon til 2063Foto: npd.no

Produksjon til 2063

Eierne av Troll-feltet vil videreføre driften av Troll-feltet og anslår lønnsom gassproduksjon til 2063.

Statoil og de øvrige eierne i Troll-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen har besluttet å videreføre Troll fase 3-prosjektet.
Det skriver petro.no.
Troll fase 3 innebærer utbygging av gassressursene i den vestlige delen av feltet, og første produksjon er planlagt til første halvår i 2021.
Fase 3 vil forlenge platåproduksjonen med fem til syv år, og lønnsom gassproduksjon er antatt å forlenges med 15 år til 2063.
Investeringene har tidligere blitt estimert til i underkant av ti milliarder kroner.
Troll-feltet kom i produksjon i 1995. Reservoaret består av to hovedstrukturer, Troll Øst og Troll Vest. Det er en tynn oljesone under gassen over hele feltet, men det er kun i Troll Vest at den er drivverdig.

X