Repsol legger ikke (!) ned letevirksomheten i Norge Repsol er operatør for Gyda-feltet i Nordsjøen. (c) Repsol

Repsol legger ikke (!) ned letevirksomheten i Norge

Manglende suksess gjør imidlertid at det spanske selskapet omstrukturerer og reduserer leteaktiviteten på norsk sokkel.

Repsol legger nå om sin letestrategi og vil redusere leteaktiviteten i Norge. Selskapet vil heretter fokusere på eksisterende portefølje samt leting rundt eksisterende infrastruktur og funn.

– Med den reviderte letestrategien kan vi ikke forsvare å opprettholde en leteavdeling på samme størrelse som tidligere, og vi omorganiserer derfor leteavdelingen for at denne skal samsvare med det forventede aktivitetsnivået i tiden fremover, sier Grethe Elise Foldnes, Manager External Affairs i Repsol.

– Som et ledd i omorganiseringen reduserer vi antall ansatte direkte involvert i leteaktivitet, enten gjennom å tilby førtidspensjon, frivillig fratreden eller overføring til andre avdelinger i Repsol Norge AS, påpeker hun.

Repsol produserer omtrent 32 000 fat o.e. per dag og er operatør på feltene Gyda, Blane og Rev og har eierinteresser i mange flere. Repsols leteaktivitet har hatt fokus på Nordsjøen (pt 6 lisenser) der de fleste produserende feltene ligger. Utenfor Midt-Norge og i Barentshavet deltar selskapet i hhv. 4 lisenser og 1 lisens.

Repsol ønsker videre å beholde relevant kompetanse og kapasitet i organisasjonen i Norge slik at virksomheten kan utføres fullt ut i henhold til regelverket, inkludert det som gjelder den eksisterende leteporteføljen.

Oppfølgingen av leteporteføljen vil imidlertid ikke lenger være organisert i en egen leteavdeling, men snarere være en integrert del av den lokale organisasjonen.

– Som et internasjonalt E&P-selskap vil vi fortsette dagens ordning hvor vi tillegg til lokal kompetanse har tilgang til leteressurser og teknisk kompetanse fra hele verden. På den måten sikrer vi at vi fortsetter å anvende standarder i verdensklasse for all vår leteaktivitet, inkludert aktivitetene i Norge, sier Grethe Elise Foldnes.

Foldnes presiserer også at aktiviteten i de enkelte tillatelser fortsetter med basis i de respektive tillatelsers arbeidsprogram og budsjett, og vil bli utført med samme kvalitetskrav som før.

«Repsol is a global, integrated energy company. Our activities span the entire value chain: ranging from exploration, production, and refining to marketing and new energy R&D. Our corporate headquarters are located right in the center of Madrid.

Repsol has a presence across the Norwegian continental shelf through its wholly owned subsidiary Repsol Norge AS . Repsol Norge AS is a fully integrated Exploration-and Production Company and the organization has been operating on the Norwegian shelf since 2003. Our office is located in Stavanger.

The acquisition of Talisman Energy in 2015 dramatically expanded Repsol’s presence and competence in Norway. To Repsol, Norway represents an opportunity for sustained growth. We see it as a strategic market with a large exploration and production potential that has and will continue to contribute value to the company.»

X