Bygger ut nedstengt oljefelt

Bygger ut nedstengt oljefelt

Repsol leverte tirsdag inn PUD for Yme-feltet i Nordsjøen. Det gjenstår å produsere 65 millioner fat.

Det skal investeres over åtte milliarder kroner i utbyggingen. Planlagt oppstart er i 2020.
Yme var i produksjon fra 1996 til 2001, deretter ble feltet stengt og innretningene fjernet. Feltet var ikke lenger lønnsomt å drive.
Yme ligger i Egersundbassenget og ble funnet i 1987 med brønn 9/2-1. Yme inneholder to separate hovedstrukturer, Gamma og Beta, med til sammen fem forekomster. Reservoarene er i sandstein av mellomjura alder i Sandnesformasjonen på om lag 3.150 meters dyp.
Yme planlegges utviklet ved bruk av eksisterende innretninger som ble installert på feltet under utbyggingen i 2007. Produksjon planlegges fra den innleide, oppjekkbare, bore- og produksjonsinnretningen Mærsk Inspirer.

Yme ble opprinnelig bygget ut med en oppjekkbar produksjonsinnretning og et lagerskip for den ene strukturen, Gamma. Den andre strukturen, Beta, ble bygget ut med havbunnsbrønner. På grunn av strukturelle mangler kunne denne innretningen ikke brukes, og den ble fjernet i 2016 uten at produksjonen på feltet var blitt igangsatt.

Nå skal totalt 9 brønner gjenbrukes og det planlegges 6 nye brønner. Strategien er å produsere fra horisontale brønner med trykkstøtte fra vanninjeksjon og alternerende vann- og gassinjeksjon. Alt produsert vann og all gass skal reinjiseres i reservoaret.
Pressemelding.

X