Samer saksøker staten

Samer saksøker staten

– En gruve midt i vår kalvingsområde er ikke annet enn en krise for oss.

– En gruve midt i vår kalvingsområde er ikke annet enn en krise for oss, sier nestleder i Fiettar reinbeitedistrikt Nils Mathis Sara, til nrk.no.

Problemet er at Nussir har fått en endelig godkjennelse for sine planer om en ny kobbergruve i Kvalsund kommune i Finnmark (geo365.no: Driftskonsesjon til Nussir).

– Vår næringsutvikling blir veldig utfordrende. Slaktevektene vil gå ned, da hver enkelt rein blir lettere på grunn av inngrep og tap av landområder, sier Sara.

En annen konsekvens er de små reinkalvene.

– Gruven vil føre til at vi mister kalver, fordi vi kan ikke lenger bruke vår kalvingsområde, sier Sara til nrk.no.

Lederen i Fiettar reinbeitedistrikt Nils Mikkelsen Utsi mener derfor at eneste utvei er å ta saken til domstolene. Påstanden er at tillatelsen Nussir har fått krenker menneskerettighetene.

Les hele saken her.

X