Satser på leverandøreneMed utsyn til Nidelven, bryggerekken og Nidarosdomen kan Erik Haugane og medarbeiderne tenke store tanker om å effektivisere utbygging og produksjon på norsk sokkel. Foto: Halfdan Carstens

Satser på leverandørene

Funn som ikke blir satt i produksjon har ingen verdi. Det nye oljeselskapet OKEA tar mål av seg til å prøve der andre har gitt opp.

– Utgangspunktet vårt er at 92 funn på norsk sokkel fortsatt mangler en Plan for Utbygging og Produksjon (PUD), forklarer Erik Haugane, adm. dir. i det nystartede oljeselskapet OKEA.
– Noen av disse er riktig nok kommet langt i retning av en PUD, men det forhindrer ikke at det likevel er mange som bare ligger der uten konkrete planer, og i verste fall aldri blir bygd ut, legger han til.
OKEA er et akronym, der de enkelte bokstavene er forbokstaven i de fire gründernes fornavn (O for Ola (Borten Moe), K for Kjell (Evensen) E for Erik (Haugane) og A for Anton (Tronstad). Moe er best kjent som tidligere Olje- og energiminister, mens de tre andre har jobbet mange år sammen i Det norske. Haugane og Tronstad er også gründere av «myggen» Pertra som senere ble Det norske.
Senere har Espen Myhra tatt steget fra Olje- og energidepartementet. Sammen med Moe vil han være ansvarlig for forretningsutvikling, noe som betyr å skaffe gode prosjekter. Tronstads oppgave blir å finne gode teknologiske løsninger der selskapet ønsker å satse, mens Haugane – ifølge ham selv – skal stille kritiske spørsmål om både løsninger og pengebruk.

Bra for selskapet – og nasjonen

For et halvår siden overrasket de oljemiljøet med planene om et nytt oljeselskap. Men – til forskjell fra alle de andre oppstartsselskapene – er ikke forretningsideen å utnytte de skattemessige fordelene ved å lete etter nye olje- og gassforekomster. I stedet vil selskapet altså gripe fatt i de funnene som allerede har blitt gjort. Og litt til.
– I tillegg til eksisterende funn uten PUD, vil vi også være våkne overfor nye funn gjort av operatører som ikke selv ønsker å bygge ut.
Dermed ikke sagt at alle de 92 funnene uten PUD og alle fremtidige funn har interesse.
– Noen vil være for store, noen for små, mens andre vil være for kompliserte, påpeker Haugane.
OKEA kan selvsagt ikke ta hele lisenser alene. Det blir både for dyrt og for risikabelt, og det er det heller (nesten) ingen som gjør. Så det er nødvendig å alliere seg med andre oljeselskaper. Men OKEA vil være i førersetet
– Vi skal være operatør, og partnerne må være med på våre premisser, noe som vil gjelde selv om de heter Statoil eller Petoro, presiserer Haugane.
Det koker ned til at funn i størrelsesorden 50-100 millioner fat er mest realistisk. Men hvis reservoaret ikke er for komplisert, kan også mindre felt i høyeste grad være aktuelt, helt ned til ti millioner fat. For store selskaper med tunge organisasjoner kan disse fort bli lite lønnsomme, eller til og med ulønnsomme, men for en liten og slank organisasjon som ikke ønsker skreddersøm i enhver ny utbygging kan de gi god økonomi. Ikke bare for selskapet, men også for nasjonen Norge. Det siste er også viktig med tanke på et uttalt ønske om å få mest mulig ut av norsk sokkel.
OKEA har ingen konkrete prosjekter ennå. Det har «ingen faste fisker», slik Haugene uttrykker seg. Selskapet er i sonderingsfasen. Det kan gå både vinter og vår før vi ser resultatene, men ledelsen er utålmodig, så ingen vil bli overrasket om den har halt i land et prosjekt før skiføret har kommet.

Suksessen med Varg

OKEA skal bygge ut olje- og gassfunn gjort av andre. Det høres enket og greit ut. Men hvorfor skal en liten gjeng i Trondheim klare å bygge ut et lite eller mellomstort funn bedre og billigere enn de etablerte oljeselskapene, de som beviselig har kompetanse, erfaring og kapital opparbeidet gjennom en rekke utbyggingsprosjekter?
For å forstå dette er det nødvendig å spole tilbake i tid. Haugane og Tronstad var begge sentrale i oppbyggingen av oljeselskapet Pertra tidlig på 2000-tallet, og noe av det første de gjorde var å erverve oljefeltet Varg (sør for Sleipner, i den midtre delen av Nordsjøen) fra Norsk Hydro for 6 (!) kroner. Norsk Hydro ville legge ned produksjonen og forlate feltet, og avslutningsplanen ble godkjent av myndighetene i 2001. Planen var å produsere frem til sommeren 2002.
Men Pertra tenkte annerledes, 13 år senere er Varg fortsatt i produksjon, og myndighetene har forventinger om at produksjonen skal fortsette til 2021. Vi snakker altså om 20 år (!) ekstra levetid og – ikke å forakte – 100 millioner fat olje ekstra. Det dreier seg om en bruttoverdi på flere titalls milliarder kroner.
Hemmeligheten bak suksessen var å tenke annerledes. I stedet for å bygge opp en stor organisasjon i Trondheim, tok Pertra i stedet fordel av kompetanse og kapasitet i serviceselskapene. Et viktig element var å gi dem incitament til å gjøre en god og effektiv jobb.
Historien forteller altså at det er mulig å være liten. Det er ikke alltid at størrelsen teller. Dette er også oppskriften for OKEA. Leverandørindustrien skal utfordres, og de skal gis oppmuntringer til å finne nye løsninger.

Slank organisasjon

– Vi ønsker å utvikle små og mellomstore funn basert på avtaler med serviceindustrien, sier Haugane om selskapets forretningside.
Det kan være god økonomi i små felt ved å utnytte kompetansen i leverandørselskapene, og Haugane mener at denne forretningsmodellen egner seg utmerket for små selskap.
– Vi må være små nok til ikke å kunne gjøre det selv, sier han med et smil, og mener med det at selskapet ikke skal ansette masse folk som selv sitter og tegner.
Altså ingen stor og tung organisasjon, men med erfarne ingeniører som kan pushe leverandørselskapene.
– Vi må selv ha ideen om at det kan gjøres, og derfor trenger vi dyktige folk som har sett mange eksempler på hvordan felt har blitt bygd ut og produsert, men vi vil altså utfordre serviceselskapene og gi dem incitament til innovasjon, til å finne den beste løsningen i gitte tilfeller.
– Det er ikke sikkert at vi på den måten får den billigste løsningen, men vi har altså tro på at vi skal få den beste, og deri ligger at leverandørene skal slippe å fakturere for timer, og i stedet få betalt for kvalitet og produktivitet.
Det ligger i modellen av også leverandøren skal tjene penger. OKEA har ingen ide om å skvise serviceindustrien i dårlige tider. Det er ingen god løsning i det lange løp.
– Leverandørene kan derfor bli betalt i forhold til hvor mye olje som produseres. Det er her de skal bidra med sine beste folk og sine beste løsninger, og hvis de lykkes vil de også få godt betalt for jobben.
Dessuten tror gründerne på gjenbruk, for det meste kan brukes om igjen, ifølge Haugane.
– Og så vil vi gjerne bruke lokale leverandører, også på prosjektledelse og prosjektstyring. Trondheim er jo Norges teknologihovedstad
Haugane ser heller ikke bort fra at OKEAs forretningside kan være kimen til nye teknologifirma. Poenget er at selskapet selv ikke har til hensikt å bygge opp en organisasjon med kompetanse på mange felt. Da er det bedre å hjelpe til med å utvikle nye bedrifter som kan levere tjenester til flere selskaper.

Blir svært krevende

Erik Haugane har erfaring med å starte oljeselskap. Han var tidlig ute den gangen Norge endret både reglene og skatteregimet for leting på norsk sokkel. Han kan også påberope seg stor suksess i og med at Det norske i dag er et av de mest sentrale selskapene i utforskning og produksjon på norsk sokkel.
– Men det har jo ingen verdi i å lete hvis funnene ikke kommer i produksjon.
Derfor er det på’n igjen. Men nå dreier det seg altså ikke om leting. Ideen er å gripe fatt i noen av de funnene som kanskje ellers ikke vil bli satt i produksjon. Men det blir ikke enkelt selv om oljen eller gassen allerede har blitt funnet.
Dette vil være betraktelig mer krevende enn å starte et oljeselskap med fokus på leting, påpeker Erik Haugane, gründer med tro på oljeindustriens fremtid.

X