Ser etter 30 mill. fatEdvard Grieg-feltet har to segmenter. Luno er størst med reservoar i hovedsakelig triassiske sandsteiner og konglomerater (en god blanding av eoliske dyner, samt grunnmarine, fluviale og alluviale avsetninger). Tellus har reservoar i forvitret basement samt en tynn pakke med krittsandsteiner over. Det går en markant forkastning mellom de to segmentene. Oljekolonnen er omtrent 80 meter. Feltet ble påvist i 2007 med letebrønnen 16/1-8. Utvinnbare reserver er estimert til 206 millioner fat olje-ekvivalenter © Lundin Norway

Ser etter 30 mill. fat

The appraisal well 16/1-27  on the Edvard Grieg field is being drilled on the southwestern flank of the field.
Following the 2016 year end reserves additions on Edvard Grieg in relation to a larger oil column being proven in the northwestern flank of the field, further resource potential has been identified in the southwestern flank of the field.
The well is being drilled 3 km west of the Edvard Grieg platform and is targeting additional gross resources of up to 30 MMboe. The drilling operation is expected to take approximately 30 days.
Edvard Grieg-feltet.

X