Shell boret tørt på CoeusBrønn 6304/3-1 (Coeus) Kartografi: NPD

Shell boret tørt på Coeus

Shell fant bare få meter med dårlige reservoarsandtgein i en letebrønn 35 kilometer nordvest for Ormen Lange-feltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre paleocen til øvre kritt reservoarbergarter i Egga- og Springarformasjonen.

Brønn 6304/3-1 (Coeus) påtraff til sammen om lag ni meter tykke reservoarbergarter i Egga-og Springarformasjonen med dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Brønn 6304/3-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3604 meter under havflaten og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt.

Pressmemeldingen fra OD.

X