Shell boret tørt

Shell boret tørt

Shell fant som forventet sandsteiner av nedre jura alder, men prospektet Tyttebær tett opp til Knarr-feltet var tørt.

Prospektet Tyttebær liggerom lag 10 kilometer sørvest for Knarr-feltet som Shell opererer i nordlig del av Nordsjøen .
Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter.
Brønn 34/5-2 S påtraff om lag 85 meter tykke bergarter av Cookformasjonen hvorav 50 meter i sandstein med hovedsaklig dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Knarr ligger 50 kilometer nordøst for Snorre. Knarr ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip (FPSO) og to havbunnsrammer med seks brønner for produksjon og injeksjon. Knarr-feltet består av to segmenter: Knarr Vest og Knarr Sentral med en havbunnsramme hver. Produksjonen startet i 2015. Knarr produserer olje fra undre jura sandstein i Cookformasjonen. Reservoaret ligger på 3.800 meters dyp.  De opprinnelig utvinnbare reservene er om lag 94 fat olje o.e, der det aller meste er olje.
X