Skrur igjen kranen på VolveOljeplattformen Mærsk Inspirer på Volve Foto: Colin H F Dobinson - Statoil ASA

Skrur igjen kranen på Volve

Tre år på overtid, har Statoil bestemt seg for å stenge produksjonen på oljefeltet.

Volve har produsert tre år lengre enn planlagt, og levert over 9,5 millioner fat over forventet produksjon. Nå er det lite olje igjen i reservoaret, og med dagens oljepris er det ikke lenger lønnsomt å bore nye brønner for å opprettholde produksjonen.
– Vi er veldig stolte over det Volve har levert for oss. Nær ti millioner fat i «bonusproduksjon» utover det vi forventet ved oppstart i 2008 har gitt ekstra inntekter til samfunn så vel som selskaper. I utbyggingsplanen la vi til grunn en break-even på 18 dollar fatet, så dette har vært et svært kostnadseffektivt felt i noen år med gunstige markedspriser, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil.
Volve kom i produksjon i 2008, etter at boringen ble startet opp i mai 2007. Forventet levetid på feltet var tre til fem år, men nå har altså Volve produsert olje i over åtte år. Utvinningsgraden på feltet ligger på 54 prosent.

I hht. norskpetroelum.no har feltet produsert drøyt 60 millioner fat olje. I det perspektivet er det interessant at utvinningsgraden er så høy som 54 prosent.

 

X