Skuffelse i Froanbassenget

Skuffelse i Froanbassenget

Equinors undersøkelsesbrønn 6407/11-1 (Gunnvald) fant gode reservoarbergarter i nedra jura sandsteiner, men brønnen er tørr.

Primært letemål for brønnen på  prospektet Gunnvald var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Tofteformasjonen, og sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Tiljeformasjonen, begge av tidligjura alder.

Brønnen er boret lengst vest i Froanbassenget og i kort avstand til både Nord og Draugen.

I det primære letemålet traff brønnen på Tofteformasjonen på om lag 115 meter, hvorav effektive reservoarbergarter på 75 meter med sandstein av god til meget god reservoarkvalitet. Reservoaret er vannførende med spor av olje.

Tiljeformasjonen på om lag 215 meter ble påtruffet i det sekundære letemålet, med effektive reservoarbergarter på 155 meter med sandstein, hovedsakelig av god til meget god reservoarkvalitet. Brønnen klassifiseres som tørr.

Brønn 6407/11-1 ble boret til et vertikalt dyp på 2152 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder.

X