Skuffende for North EnergyZumba-prospektet som ble boret i sommer var dessverre tørt.

Skuffende for North Energy

North Energy deltok i to leteboringer i andre kvartal. Bore-prospektene Zumba og Haribo viste seg begge å være tørre.

Mangelen på kommersiell suksess, kombinert med vedvarende vanskelige markedsforhold, gjør at North Energy vurderer ytterligere kostnadsreduserende tiltak.
– Gitt de vanskelige markedsforholdene bransjen står overfor, og det faktum at vi fortsatt jakter vårt kommersielle gjennombrudd, medfører at vi som et ansvarlig selskap må vurdere ytterligere kostnadsreduserende tiltak, uttaler Knut Sæberg, konstituert CEO i North Energy.
– Samtidig heves terskelen for fremtidige investeringsforpliktelser. Vi skal vi vokte vel om vår kontantbeholdning, legger han til.
Hverken Zumba-prospektet i Norskehavet eller Haribo-prospektet i Nordsjøen påviste kommersielle hydrokarbonforekomster. Tidligere i august meldte selskapet om borestart på Tvillingen Sør-prospektet i Norskehavet, og senere i år forventes oppstart på Ørnen-prospektet i Barentshavet.
– Tvillingen Sør er en mulig tie-back kandidat til Kristin-feltet gitt funn, mens Ørnen er et betydelig oljeprospekt i Barentshavet, informerer Sæberg.
North Energy hadde i andre kvartal et negativt resultat etter skatt på 34 millioner kroner. Dette relaterer seg hovedsakelig til lete- og lisenskostnader som utgjorde om lag 25,6 millioner kroner etter skatt. Selskapet er finansiert med en egenkapital på 370,5 millioner kroner og hadde ved utgangen av kvartalet netto kontanter på 261 millioner kroner, inkludert skattefordring fratrukket letelånsgjeld

X