Skuffende resultaterResultatene fra årets letebrønner er stort sett begredelige, og de samlede volumene fra de funnene som er gjort er små. Derfor håper alle nå på suksess for Korpfjell-prosektet langt nord i Barentshavet.

Skuffende resultater

Det har bare blitt funnet svært små mengder olje og gass på norsk sokkel i år. Korpfjell kan endre dette radikalt.

Det har blitt gjort 9 funn på norsk sokkel i år. Det høres jo mye ut, men volumene er små, og ikke alle er kommersielle.
I beste fall har det i hht. Oljedirektoratet blitt påvist til sammen nærmere 400 millioner fat oljeekvivalenter. I verste fall ikke mer enn 130 millioner fat.
Statoil er operatør for alle funnene med ett unntak (Lundin).

Blåman(n)dag

Den største skuffelsen er kansje Blåmann som ble boret rett ved Snøhvit-feltet. Her hadde EMGS spådd at det kunne ligge flere hundre millioner fat oljeekvivalenter med enten gass eller olje.  Resultatet var 20 milliarder fat o.e. med gass.
De to største funnene har blitt gjort i Barentshavet og Norskehavet med hhv. Kayak og et funn i nærheten av gassfeltet Valemon.

Nytt håp

Nå er det resultatet av boringen av Korpfjell alle venter på. Den brønnen er ulidelig spennende. Vil Olje-Norge ta av?
Forventer milliarder av fat.
De som har fulgt med vil imidlertid nedjustere forventningen sine hvis de tror på resultater fra EM-undersøkelser (Sår tvil om jura. Trias derimot).

Les mer om resultatene fra WellBet på Korpfjell hvor community hadde mye rett.

X