Sluttfører oljesand-salget

Sluttfører oljesand-salget

Statoil og Athabasca Oil Corporation har sluttført sin tidligere kunngjorte transaksjon, der Statoil har solgt hele sin oljesandvirksomhet i Alberta.

Transaksjonen omfatter det produserende demonstrasjonsanlegget Leismer, og det ikke utbygde Corner-prosjektet, i tillegg til en rekke midtstrømkontrakter knyttet til Leismer-produksjonen.
Statoil har mottatt 431 millioner kanadiske doller i kontanter (ca. 2,7 milliarder kroner), samt 100 millioner ordinære aksjer i Athabasca, noe som utgjør nærmere 20 prosent av selskapets aksjekapital.
Statoils aksjepost vil bli forvaltet som en finansiell investering. I tillegg vil inntil 250 millioner kanadiske dollar (ca 1,6 milliarder kroner) bli betalt i en serie med betingede betalinger de neste fire årene, avhengig av produksjonsnivåer og rådende oljepriser.

Fakta om Statoil’s oljesand i Canada:

  • Canadas oljeressurser regnes som verdens nest største etter Saudi-Arabias.
  • Statoil overtok oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh i Alberta gjennom oppkjøpet av North American Oil Sands Corporation i 2007.
  • Utvinning av olje fra sand er sterkt omstridt og kritisert fra miljøvernhold.
  • Olje (bitumen) fra oljesandlag under bakken har konsistens som peanøttsmør, og utvinning er komplisert.
  • Brennhet damp injiseres for å få oljen flytende nok til å få den opp av bakken.
  • Oppvarmingen av damp medfører et CO2-utslipp betraktelig høyere enn fra oljeproduksjon på norsk sokkel.
  • Dampinjisering ved Statoils Leismerprosjekt startet 3. september 2010, og produksjonen kom i gang 27. januar 2011.
  • I 2011 kjøpte PTT Exploration and Production (PTTT) en andel på 40 prosent i Kai Kos Dehseh, og i 2014 ble Statoil og PTTT enige om å omfordele eierandelene. Statoil fortsatte etter dette som operatør med 100 prosents eierandel for deler av prosjektet, lisensområdene i Leismer og Corner.
  • 14 desember opplyste selskapet at de har solgt seg ut av prosjektene i Kai Kos Dehseh og dermed ikke lenger er operatør for noen oljesandvirksomhet.

Saken er hentet fra enerWe.no

Newer Post
Older Post
X