Små funn gir god lønnsomhet Torgeir Stordal presenterte Oljedirektoratets siste oppdatering av ressurssituasjonen på norsk sokkel.

Små funn gir god lønnsomhet

Mindre funn står for en stor del av verdiskapingen på norsk sokkel.

Det var en av konklusjonen Torgeir Stordal, direktør for Leting i Oljedirektoratet (OD), presenterte da han la fram Oljedirektoratets nye ressursrapport for leting den 27. oktober.

– Et mangfoldig aktørbilde, god tilgang på areal og mer og bedre data har bidratt til mange funn, sa Stordal og framhevet at i områder med ledig og kostnadseffektiv infrastruktur kan selv små funn skape store verdier («high value barrels»).

Lønnsomhet av leting er definert som inntekter beregnet fra funn i perioden fratrukket alle kostnader, inkludert letekostnader og nedstengningskostnader. Letekostnadene omfatter både leting som har resultert i funn og leting som har gitt tørre brønner.

Det hører med til historien at også små selskaper kan skape verdier gjennom små funn, slik Anders Wittemann skriver i kommende utgave av GEO (Small Norwegian E&P players achieve highest returns on exploration spend).

… likevel få brønner

Paradoksalt nok blir det likevel boret langt færre letebrønner i år sammenlignet med tidligere år. ODs prognose for i år er 30 brønner. Samtidig haster det å gjøre nye funn.

– Uten nye funn kan olje- og gassproduksjonen falle raskt etter 2030, sier Stordal.

Oppskriften hans for ikke å komme i en slik situasjon er blant annet ny leteteknologi og stordataanalyser.

Lær mer om hvordan selskapene tenker om framtiden på NCS Exploration Strategy 18.-19 november.

Også lave oljepriser gir lønnsomhet

OD har gjennomført en studie av verdiskapingen fra leteaktiviteten i perioden 2000-2019. Studien viser at netto nåverdi er om lag 1700 milliarder kroner med 4 prosent diskonteringsrate og om lag 1200 milliarder kroner med 7 prosent diskonteringsrate.

Stordal oppsummerte de tre havområdene slik:

  • Nordsjøen bidrar klart mest til verdiskapingen med en veletablert infrastruktur og flere betydelige funn.
  • Norskehavet har også bidratt positivt, her spiller inntekter fra gass en viktig rolle.
  • I Barentshavet har letingen vært lønnsom, men verdiskapingen har vært lavere enn i de andre havområdene.

– Gjennomsnittlige enhetskostnader for funn i perioden 2000-2019 var på rundt 25$/ fat. Klarer vi å holde kostnadene om lag på dette nivået, vil framtidig leting vil være lønnsomt selv med lave oljepriser, sa Stordal.

Det blir derfor viktig at små funn blir bygget ut mens det er tilgjengelig kapasitet i nærliggende infrastruktur.

– Det haster med leting i områder der infrastrukturen har begrenset levetid, påpekte Torgeir Stordal.

 

 

X