Små, men effektiveIvar Skjærpe er Subsurface Teamlead i Aker BP og jobber til daglig med de 2 satellittfeltene Viper og Kobra. Foto: Halfdan Carstens

Små, men effektive

Satellittfeltene Viper og Kobra kan være noen av de minste på norsk sokkel. Men veldig lønnsomme - bla. på grunn av svært gode reservoarer.

I november satte Aker BP 2 små satellittfelt i produksjon. Viper og Kobra ligger rett nord for Volund, og all oljen – slik som i Volund – ligger i injeksjonssander fra tidlig eocen tid (Hermodformasjonen).
Under boringen av pilotbrønnen til Kobra i april i fjor ble enda flere oljefylte sandinjeksjoner over hovedreservoaret påvist. Fire dager etter funnet presenterte undergrunns- og boreavdelingene i Aker BP en ny utbyggingsløsning med en grunn brønnforgrening til å fange disse ressursene.
– Forslaget ble godkjent internt og i lisensen (Lundin og Conoco Phillips) samme dag, sier en godt fornøyd Ivar Skjærpe, Subsurface Teamlead i Aker BP.

Ivar Skjærpe holder foredrag på Hydrocarbon Habitats-seminarene i februar. Tittelen er «Leveraging Volund experience for economic Viper/Kobra field development».
Programmet.

– Når vi borer i sandinjeksjoner må vi være fleksible og forberedt på overraskelser for å kunne agere på boredataene. Vi optimaliserer hele tiden og ender sjelden opp med planlagt brønnbane, men denne forandringen innebar en helt ny løsning, utdyper han.
Viper-Kobra har samlet reserver på i overkant av ni millioner fat oljeekvivalenter. Størrelsesorden tilsa at de ville være lønnsomme om de kunne bli produsert med en brønnforgrening nå, men ville trolig vært for små for en dedikert brønn senere.
Les hele artikkelen fra GEO 08/2016: En liten overraskelse
Skjærpe fremholder at uten en fleksibel boreavdeling, samt en beslutningsdyktig ledelse og interessert partnerskap, ville disse reservene ganske sikkert gått tapt.
Under opprensking produserte hver av de 2 brønnene rundt 25 000 fat per dag. Avtalebegrensninger begrenser imidlertid «platået» på de to satellittene til 15 000 fat per dag.

X