«Small is less»Foto: Halfdan Carstens

«Small is less»

Det er overveiende sannsynlig at felt som bygges ut med mindre enn 100 millioner fat i reserver ender opp med betydelig lavere akkumulert produksjon.

Statistikken lyver ikke.

Anders Wittemann i Wittemann E&P Consulting (WEPC) har sett nærmere på hvordan (de opprinnelige) reservene endrer seg med tiden for små (< 100 millioner fat), mellomstore og store felt (>250 millioner fat).

Konklusjonen basert på en analyse av 40 felt som har blitt satt i produksjon i løpet av de siste ti årene er lite oppmuntrende for de små feltene. Det viser seg at de fleste produserer langt mindre enn det som ble antatt da utbyggingen av feltene ble vedtatt (PDO).

THE CHALLENGE – PGS vs AGS, with Panel Discussion 

May 19-20 NCS Exploration – Recent Advances in Exploration Technology  

– Grunnen kan være at funnene ikke er avgrenset godt nok før det tas beslutning om utbygging, sier Wittemann.

Oselvar langt sør på norsk sokkel, produserte olje og gass fra sandstein av paleocen alder i Fortiesformasjonen, er det absolutt verste eksemplet. Da produksjonen ble avsluttet etter bare seks år, var bare sju millioner fat produsert (herav 4,4 millioner fat olje), mens PDO tilsa 42 millioner fat o.e.

Les hele historien i expronews.com.

 

X