Snorre: Mer olje med IOREt av de største prosjektene for økt utvinning (IOR) på norsk sokkel skal skje på Snorre-feltet i Nordsjøen. Havbunnsutbyggingen består av seks brønnrammer, hver med fire brønner. Det er planlagt tolv brønner for produksjon og tolv brønner for vann- og gassinjeksjon. Utbyggingen legger til rette for tilknytning av ytterligere brønnrammer. Illustrasjon: Statoil

Snorre: Mer olje med IOR

På Snorre-feltet legges til rette for å ta ut 195 millioner ekstra fat olje ved blant annet å bore mange nye brønner inn i et komplekst reservoar.

Statoil har levert endret PUD for Snorre-feltet. Ved hjelp av økt utvinning – flere brønner og injeskjon av vann og gass –  skal det produseres 195 millioner fat olje. Det betyr samtidig forlenget drift for feltet som har vært i produksjon siden 1992.
Før disse tiltakene gjenstår det å produsere 396 millioner fat olje.
Med den nye utvidelsen og andre tiltak for levetidsforlengelse, planlegger rettighetshaverne for en produksjonshorisont fram til 2041 – og med mulighet for ytterligere forlengelse, skriver Oljedirektoratet. Utvinningsgraden øker fra 46 til 51 prosent.
Utbyggingsprosjektet består av tre utbyggingsdeler: Havbunnsrammer, oppgraderinger på Snorre A-innretningen, samt import av gass for å øke oljeutvinningen fra feltet. Det er planlagt tolv brønner for produksjon og tolv brønner for vann- og gassinjeksjon.
Oljedirektoratet skriver at Snorre-feltet er komplisert og oppdelt av mange forkastninger. Det krever et stort antall brønner for å utvinne de betydelige gjenværende ressursene.
Ivesteringene på 19 milliarder kroner tilsvarer en kostnad på ca. 12 dollar per fat ny olje.

Reservoaret
Snorre-feltet består av mange store forkastningsblokker. Reservoaret er i sandstein av trias og tidligjura alder i Lundeformasjonen og Statfjordgruppen, og ligger på 2.000-2.700 meters dyp. Reservoaret har en kompleks struktur med kanaler og strømningsbarrierer.
Utvinningen
Snorre produserer med trykkstøtte fra vanninjeksjon, gassinjeksjon og alternerende vann- og gassinjeksjon (VAG).

 

X