SokkelnyttTFO (eng. APA) gir arbeid for mange.

Sokkelnytt

Nyåret på sokkelen startet for fullt på tirsdag med årets TFO-tildeling, samme dag kom nyheten om nok et lite oljefunn i Nordsjøen, og ny Gassco-rapport åpner for gassløsning i nord.

Siste nytt fra norsk sokkel er at tildelingen i den årlige konsesjonsrunden «Tildeling i Forhåndsdefinerte områder» (TFO 2019) fant sted i dag på «Sandefjordkonferansen» til Norsk Petroleums Forening (NPF).

ConocoPhillips har gjort et lite funn med 25/7-8 S ‘Enniberg‘ ved Balderfeltet.

Gassco leverte i går en egen rapport til Oljedirektoratet på hvordan en kan få mer gass ut fra Barentshavet til markedet. Her kan det løse seg for etablering av ny infrastruktur i området, enten som flytende gass – LNG-anlegg – eller via gassrørledning.

De karstifiserte karbonatene i funnene 7220/11-1 ‘Alta’ og 7120/1-3 ‘Gohta’ er ikke vurdert som kommersielle lenger, muligens kan funnene tilknyttes Johan Castberg-feltet i fremtiden.

Mer på expronews.com (engelsk tekst).

X