Author: Terje Solbakk

1 2 3 10 / 22 POSTS
Norsk grotte innlemmet i Nature-database

Norsk grotte innlemmet i Nature-database

Speleologen Rannveig Øvrevik Skoglund fra Universitetet i Bergen har jobbet med karstkilder i en årrekke, nå har hun bidratt med data fra Rana i Nordl [...]
Gode resultater med rimelig seismikk

Gode resultater med rimelig seismikk

Med bruk av elektrisk kilde har NTNU tatt i bruk et kompakt innsamlingssett for seismikk i undervisningen. [...]
På tide med en realitetsorientering?

På tide med en realitetsorientering?

Å beregne hydrokarbonvolumer i et petroleumsprospekt før boring er utfordrende og kan ha store økonomiske konsekvenser. Edmundson og hennes kolleger h [...]
A closer look at Mol’s multi-level discovery

A closer look at Mol’s multi-level discovery

The northern part of the Utsira High comprises a complex level of reservoirs. Yesterday’s announcement of the wildcat 25/8-19 S, and the appraisal [...]
Hverdagsgeologi ved innseilingen til Harstad

Hverdagsgeologi ved innseilingen til Harstad

Fjellrekken Topptindene på Grytøya vitner om istidens herjinger og forkastninger som har delt opp fjellet i små blokker. [...]
Knusende rapport klar etter E18-skredet ved Larvik

Knusende rapport klar etter E18-skredet ved Larvik

Problemet med den 30 meter høye bergskjæringen ble påpekt allerede i prosjekteringen av motorveien. Hovedkonklusjonen på kileutglidningen langs marker [...]
Stort steinsprang over ny motorvei

Stort steinsprang over ny motorvei

Raset på E18 før jul skyldes antakelig utglidning langs et glideplan. Svaret får vi i siste halvdel av februar. [...]
Sterkt tvilende til «ny metode»

Sterkt tvilende til «ny metode»

Fagfolkene ved NGI er overrasket over Digital Geologis påstand om at selskapet har utviklet en ny metode for påvisning av kvikkleiresoner. NGI trekker [...]
Olje- og gassressursene på norsk sokkel øker

Olje- og gassressursene på norsk sokkel øker

En fjerdedel av norsk sokkels olje- og gassressurser gjenstår ennå å finne, ifølge Oljedirektoratet. [...]
Tiårets geologibilder!

Tiårets geologibilder!

NGU og GeoPublishing inviterer alle lesere til en fotokonkurranse som skal fange viktige begivenheter og minneverdige øyeblikk innen geofaglig forskni [...]
1 2 3 10 / 22 POSTS
X