Springbrett ut i verdenHalfdan Millang (CEO) og Natalia Kukina (letesjef) rapporterer til og samarbeider tett med ledelsen i Moskva. Med en begrenset stab i Oslo trekkes det på blant annet den geologiske kunnskapen og kompetansen der borte. Foto: Halfdan Carstens

Springbrett ut i verden

RN Nordic er drevet av å bygge opp morselskapet Rosneft til et anerkjent internasjonalt og anerkjent oljeselskap.

– Rosneft er med en produksjon på rundt fem millioner fat olje per dag verdens største børsnoterte oljeprodusent, og 98 prosent av produksjonen kommer fra Russland, forteller Halfdan Millang, CEO i RN Nordic Oil.
Den russiske stats eierandel er omtrent som den norske stats eierandel i Statoil. Videre er omtrent 20 prosent eid av BP.
Til sammenligning er Norges oljeproduksjon i underkant av to millioner fat per dag, og verdens totale produksjon i overkant av 90 millioner fat per dag.
– Rosnefts størrelse bekreftes av at selskapets reserver ved utgangen av 2014 utgjorde omtrent 35 milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.).
Også dette er betydelig mer enn Norge som nasjon kan skilte med (ca. 20 milliarder fat o.e.). Å øke reservene har likevel høy prioritet i selskapet.

«Rosneft er verdens største børsnoterte oljeselskap målt i produksjon og reserver. Saudi Aramco er større, men det er ikke børsnotert.

– Én enkelt lisens på norsk sokkel blir i den sammenheng ganske lite, sier Millang, med referanse til at RN Nordic så langt kun har lyktes med lisenstildeling i den 22. konsesjonsrunden. I den 23. runden ble det ingen uttelling.
Porteføljen på norsk sokkel er for øyeblikket altså ganske mager. Men RN Nordic har klare planer om å vokse, og nå legges strategien for hvordan dette skal skje.
På konferansen NCS Propects den 1. og 2. november i Stavanger kan du lære mer om Rosnerts strategi på norsk sokkel.
Program.
Påmelding.
 

X