Statoil med lite funn

Statoil med lite funn

Statoil påviste gass- og kondensat i Julius-prospektet nær King Lear.

Statoil fant gass og kondensat i Julius-prospektet i Sentralgrabenen. Selskapet har tidligere gjort et signifikant gass- og kondensatfunn i nabo-prospektet King Lear (2/4-21) hvor de samlede volumene har blitt anslått til mellom 70 og 200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.).
Primært letemål for brønn 2/4-23 var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjonen) og midtre jura reservoarbergarter (Bryneformasjonen), samt å avgrense 2/4-21-funnet (King Lear), som ble påvist i øvre jura reservoarbergarter (Farsundformasjonen) for tre år siden.
I Ulaformasjonen påtraff brønnen 41 meter med gass-/kondensatfylte sandsteinsbergarter med moderat reservoarkvalitet. Olje-vannkontakten ble ikke påtruffet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 16 og 75 millioner fat (o.e.). I Bryneformasjonen påtraff brønnen 30 meter med vannfylt sandstein med dårlig reservoarkvalitet.
Brønnen påtraff også en 20 meter tjukk gass-/kondensatkolonne i Farsundformasjonen, i to soner på fem meter tjukke reservoarbergarter med moderat/god reservoarkvalitet, som bekreftet trykkforbindelse med funnet 2/4-21 King Lear. Avgrensningen av 2/4-21-funnet  med denne brønnen fører ikke til endring av ressursestimatet, ifølge Oljedirektoratet.
Sekundært letemål for 2/4-23 var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Skagerrakformasjonen). Skagerrakformasjonen hadde dårlig reservoarkvalitet og var vannfylt.
Les hele pressemeldingen fra Oljedirektoratet.
Statoils pressemelding.

X