Stor tro på store funnBjørn Martinsen er letesjef i et integrert oljeselskap som har valgt å satse på Norge i håp om å øke olje- og gassreservene. Foto: Ingvild Carstens

Stor tro på store funn

Nye data har ledet til nye letemodeller. MOL Norge tror at det fortsatt er mye å finne i modne områder i Nordsjøen.

– Lav oljepris er bra for MOL. Selskapet har aldri tjent mer penger enn det gjør i dag, forteller Bjørn Martinsen, letesjef i MOL Norge.
Forklaringen er at MOL Group er et integrert oljeselskap med både oppstrøms- og nedstrømsvirksomhet. På letestrategikonferansen NCS Prospects i Stavanger 1. og 2. november («The Exploration Strategy Conference»), der GeoPublishing var arrangør i samarbeid med Rystad Energy, fortalte Martinsen om MOL-gruppen generelt og MOL Norges strategi spesielt.
Med operasjoner i 33 land og 25 000 ansatte er selskapet en gigant. Hovedvirksomheten er i Øst-Europa i land som grenser opp til Ungarn.
– Vi produserer 110 000 fat per dag og har 500 millioner fat i reserver, sa Martinsen.
På konferansen fortalte han at MOL har oljeproduksjon i 8 land. Det meste – 45 000 fat per dag – kommer fra vertslandet Ungarn, mens Kroatia er en god nr. 2 med 36 000 fat per dag. Oppstrømsvirksomheten er imidlertid spredt på 13 land, og siden 2015, da selskapet kjøpte det heleide norske datterselskapet Ithaca Petroleum Norge AS, har Norge vært på MOLs «verdenskart».
– Selskapet valgte å satse på Norge fordi produksjonen lenge har vært nedadgående, og da Ithaca kom i finansielle vanskeligheter på grunn av lav oljepris ga det en god mulighet til å komme inn på norsk sokkel.
– I øyeblikket har vi kun leteaktivitet, men målet er å delta i både utbygninger og produksjon.

Det var ellers mange grunner til å gå inn i Norge. Martinsen trakk frem erfaring med offshore-operasjoner, lav politisk risiko, et aktivt annenhåndsmarked og fortsatt gode muligheter for store funn
Etter et drøyt år i Norge har MOL Norge 18 lisenser og 7 operatørskap, men foreløpig ingen produksjon. Derimot viser porteføljen rundt 750 millioner fat «uriskede ressurser» («net unrisked prospective resources»). Nå venter selskapet å øke porteføljen i forbindelse med APA 2016. Samtidig jobbes det med farm-in-tilbud og bytte av lisenser.
– MOL Norges strategi er kun å lete i Nordsjøen, fortalte Martinsen.
– Vi har definert 3 kjerneområder: Den nordlige Nordsjøen, den sørlige Vikinggrabenen og Sentralgrabenen hvor det allerede er gjort funn. Innenfor disse områdene har vi kartlagt hele to milliarder fat oljeekvivalenter i prospektive ressurser.
For å realisere dette potensialet ser letesjefen for seg 4-6 brønner per år, og innen fem år er målet å ha påvist minst 150 millioner fat oljeekvivalenter.
– Nye og gode data er nøkkelen til suksess, men vi er også opptatt av god, gammeldags geologisk kunnskap.
Martinsen trakk fram det arbeidet selskapet gjør i Sentralgrabenen for å demonstrere betydningen av gode data. Ved å skrape gamle 3D-data og ta i bruk PGS Geostreamer-data har geologene kartlagt to milliarder fat i prospektive ressurser i en helt nye letemodeller.
– Målet vårt er å bore 2-3 brønner for å teste dette potensialet, med oppstart i 2018, avsluttet Bjørn Martinsen.
Det var godt å høre at optimismen råder. Og det er bra at noen vil satse. Norsk sokkel trenger noen skikkelige, store funn.

mol-seismikk

Eksemplet viser potensialet for bedre data i Sentralgrabenen. Det er denne type kvalitetsforbedringen som har gjort det mulig for MOL å foreslå nye letemodeller og prospekter med et potensial for store funn. Illustrasjon: MOL/PGS

X