Store nok til å sluke Lundin

Store nok til å sluke Lundin

DN skriver at Aker BP nå er store nok til at hele Lundin kan innlemmes i det norske selskapet.

Fra inngangen av 2016 og til i dag har Aker BP-kursen steget med 160 prosent, skriver dn.no.
– Verdiutviklingen i Aker BP er en bekreftelse på at Akers strategi om å inngå partnerskap med BP har vært riktig. Det er også en spore for både Aker og BP om å støtte Aker BP i utviklingen videre, sier konsernsjef Øystein Eriksen til E24.
Eriksen ser for seg nye oppkjøp:
– De to selskapene ønsker fortsatt at Aker BP skal vokse. Først og fremst gjennom utvikling av felt i drift og utvikling av nye felt. Men også gjennom leting og nye transaksjoner såfremt feltandelene passer inn i Aker BPs strategi og portefølje, sier han til avisen.
Et slikt selskap som har kommet på Akers «skuddhold» som følge av kursoppgangen i Aker BP er Lundin Petroleum.
Ved en tenkt fusjon på dagens markedsverdi vil Aker være største aksjonær i et sammenslått selskap med nesten 20 prosent, mens Lundin-familien vil bli sittende med litt under 17 prosent.
Etter at Lundin har skilt ut virksomheten utenfor Norge vil dette forholdet etter alt å dømme forskyves til Akers fordel, skriver dn.no.

Newer Post
X