Største i UK Glengorm slott. Foto: PaulT (Gunther Tschuch)/Wikimedia Commons

Største i UK

Under konferansen NCS Exploration - Recent Discoveries i mai vil CNOOC presentere tiårets største funn på britisk sokkel - Glengorm.

Funnet av Glengorm, et 250 millioner fat oljeekvivalenter gass- og kondensatfelt i Nordsjøen, ble først kunngjort i januar i fjor. CNOOC International er operatør (50 prosent eierandel), mens partnerne Total og Neptune Energy hver har en eierandel på 25 prosent.

Feltet er det største funnet i den sentrale delen av Nordsjøen på over et tiår, og det største på britisk sokkel siden gassfeltet Culzean ble funnet i 2008.

Ifølge analyse- og rådgivningsselskapet Rystad Energy var de globale funnene av olje og gass i 2019 de høyeste siden 2015. Og de anser Glengorm som et av nøkkelfunnene.

CNOOC vil presentere Glengorm-funnet under konferansen NCS Exploration – Recent Advances i Oslo 12. – 13 mai 2020.

PROGRAM OG PÅMELDING

Rystad Energy mener Glengorm kan vekke ny interesse for leting på britisk sokkel i årene som kommer.

– Med ytterligere avgrensning og videre leting som sannsynligvis vil bli foretatt, vil Glengorm-området kunne være en hotspot for bransjen i de kommende årene, sa Rystad Energy-partner Simon Sjøthun i en pressemelding i etterkant av funnet.

– Kombinasjonen av nærhet til infrastruktur, et reservoar av høy kvalitet og oppfølgingspotensialet indikerer at Glengorm blir den neste store feltutviklingen på britisk sokkel, la senioranalytiker i Rystad Sonya Boodoo til.

Boodoo bemerket videre at Glengorm bærer likheter med Culzean-feltet, som også er et gasskondensatreservoar med høyt trykk/høy temperatur. Dette innebærer at andre liknende prospekter har blitt betydelig de-risket.

– Det er sannsynlig at Glengorm-lisensen vil gå etter disse prospektene på kort og mellomlang sikt. Om prospektene gir suksess, kan det bane veien for en større utvikling av Glengorm-området, sa Boodoo.

Les mer på expronews.com (engelsk)

Older Post
X